Som un estudi creatiu dedicat al disseny gràfic i multimèdia. El nostre principal objectiu és adequar els nostres projectes al missatge que cal transmetre i dotar-los d’un caràcter perdurable. Investiguem durant tot el procés d’elaboració dels treballs les millors solucions gràfiques amb l’optimització de recursos i materials. Per a nosaltres és molt important establir un diàleg continu entre totes les parts que participen en un projecte. D’aquesta manera aconseguim dissenys més coherents i compromesos. Ens agrada que els significats dels nostres treballs queden oberts a diferents lectures perquè l’espectador puga completar-los i així establisca un vincle més fort i personal.

Somos un estudio creativo dedicado al diseño gráfico y multimedia. Nuestro principal objetivo es adecuar nuestros proyectos al mensaje que hay que transmitir y dotarlos de un carácter perdurable. Investigamos durante todo el proceso de elaboración de los trabajos las mejores soluciones gráficas con la optimización de recursos y materiales. Para nosotros es muy importante establecer un diálogo continuo entre todas las partes que participan en un proyecto. De este modo conseguimos diseños más coherentes y comprometidos. Nos gusta que los significados de nuestros trabajos queden abiertos a diferentes lecturas para que el espectador pueda completarlos y así establezca un vínculo más fuerte y personal.